30 stycznia 2023
SEO pozycjonowanie
Bez kategorii

Pojęcie analizy ekonomicznej

Pojęcie “analiza” obejmuje system różnorodnych metod badania naukowego, które polegają na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe w celu wykrycia składników albo logicznej abstrakcji niezbędnej do pełnego poznania całości i sformułowania odpowiedniej decyzji. Takie ujęcie analizy wyraźnie podkreśla jej utylitarny charakter. Chodzi tu o wykorzystanie analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem do rozszerzeniai utrwalenia racjonalnych […]

Read More
Bez kategorii

Analiza ekonomiczna – pisanie prac, prace magisterskie

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z analizy ekonomicznej Teoretyczne podstawy – Kartezjusz “Rozprawa o metodzie” 1637r.Ustalił zasady do tej pory niepodważalne. – nie wolno uważać za prawdziwe co nie zostało całkowicie zbadane, udowodnione– badaną rzecz trzeba rozłożyć na części– badając cokolwiek należy zaczynać od rzeczy najłatwiejszych a kończyć na najtrudniejszych, zakładając związek między elementami bardzo […]

Read More