24 czerwca 2024
SEO pozycjonowanie
Technologia

Dotacje 45% na kolektory słoneczne z NFOŚiGW

Informujemy, że od września 2010 do 2014 istnieje możliwość uzyskania 45% dotacji na instalacje solarne z kolektorami słonecznymi dla klientów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dotacja udzielana jest w formie umarzanego w 45% kredytu, którego udzielają Banki Spółdzielcze w całym kraju oraz Bank Ochrony Środowiska.

Nasza firma kompleksowo pomaga w realizacji całego przedsięwzięcia związanego z pozyskaniem dofinansowania na kolektory słoneczne. Dla klienta przygotowujemy wszelką potrzebną dokumentację wymaganą przez banki.
Jednocześnie informujemy, że środki są ograniczone i z powodu bardzo dużego zainteresowania dotacją mogą ulec stosunkowo szybkiemu wyczerpaniu.

O programie dopłat do kolektorów

Dotacje na kolektory słoneczne

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakupie instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 – 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 250 PLN do mkw. instalacji.

Nowy program dopłat do kolektorów NFOŚiGW jest programem realizowanym we współpracy z bankami w ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych.
 
Kto może otrzymać dofinansowanie na kolektory słoneczne?

Program dofinansowania do kolektorów przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych. Z programu dofinansowania do solarów wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Z programu dotacji do kolektorów mogą skorzystać również rolnicy pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności stricte rolniczej. W przypadku, gdy chcemy zainstalować kolektory słoneczne na budynku, który jest po części wykorzystywany do działalności gospodarczej koszty kwalifikowane zmniejsza się odpowiednio proporcjonalnie (np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%.), ale nie więcej niż 50% – wtedy dotacja na kolektory nie jest możliwa.

Wielkość dofinansowania do kolektorów

Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym.

Co kwalifikuje się do dofinansowania?

Kredyt z dotacją na kolektory może być wykorzystany wyłącznie na sfinansowanie:

kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
kosztu montażu kolektora słonecznego,
zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.

Jak otrzymać kredyt z dotacją na kolektory?

Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW
umowę o współpracy przy realizacji programu. Są to:
– Bank Ochrony Środowiska S.A.,
– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
– Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
– Krakowski Bank Spółdzielczy,
– Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
– Warszawski Bank Spółdzielczy,

Dotacja na kolektory udzielana jest bezgotówkowo po przedstawieniu przez kredytobiorcę faktur oraz podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez Kredytobiorcę „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia”.

W grudniu 2012 pojawiły się zmiany dotyczące programu priorytetowego. Zmiany dotyczą obniżeniu kosztu kwalifikowanego do 2.250 zł/m2 oraz wydłużenia okresu dostępności dofinansowania do kolektorów słonecznych do 2015 roku. To dobra wiadomość, mając na uwadze ogromne zainteresowanie tą formą podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark. Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiazanie, skontaktuj się z nami lub z jednym z Naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych.

Schemat instalacji solarnej powinien być zatwierdzony przez projektanta z uprawnieniami. Na naszej stronie dostępny jest bezpośrednio zestaw schematów instalacji solarnych.

kolektory słoneczne w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku – montaż i dofinansowanie do kolektorów z UE oferuje firma Inmar Therm z Częstochowy

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland