13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Prawo

Podatek od psa w 2022r.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Choć podatek od psa w Polsce funkcjonuje od 30 lat, został wprowadzony w styczniu 1991 roku, wciąż nie każdy wie, że powinien go płacić.

Psi fryzjer w Krakowie

Co istotne ww. organ może (a nie musi) wprowadzić taki podatek. W praktyce oznacza to więc, że obowiązek jego uiszczenia będzie zależał od tego czy dany samorząd zdecyduje się taką daninę. Jak zatem mamy sprawdzić czy w miejscowości, w której mieszkamy obowiązuje podatek od posiadania psa? W tym celu najlepiej zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej konkretnej gminy. W nim znajdziemy wszelkie niezbędne informacje. Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie gromadzi danych dotyczących wysokości podatku od psa uchwalanych przez rady konkretnych gmin, jednak nieoficjalnie wiadomo, że żadna z gmin nie zdecydowała się, by pobierać maksymalną kwotę.

Podatek jest obowiązkowy, jeżeli dana gmina się zdecyduje na jego wprowadzenie.

Podatek od psa kto płaci?

Ustawa wprost wskazuje, że opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Podatek pobierany jest od posiadacza psa, a nie jego właściciela. Zwolnieni są m.in. rolnicy (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów), osoby w wieku powyżej 65 lat i prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa) czy osoby niepełnosprawne. Część z nich zwalnia osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska, zaadoptowały bezdomnego psa lub posiadają zaczipowanego czworonoga.

W cenie pakietu: kąpiel, suszenie, strzyżenie, obcinanie pazurków, czyszczenie oczu i uszu psa – ul Sielska 16, Kraków, tel. 664 049 362.

Ile wynosi podatek za psa?

Jak już zostało zasygnalizowane podatek ten jest wprowadzany przez radę gminy i to ona określa w stosownej uchwale jego wysokość. Nie może on przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.
Stawka maksymalna jest ustalana na każdy rok oddzielnie. Z kolei „Rzeczpospolita” publikowała ostatnio dane z kilku miast, mieszkańcy Szczecina płacą 50 zł od psa, a mieszkańcy Krakowa – 36 zł, w Policah – 70 zł, w Rudzie Śląskiej – 68zł, stawka w Sopocie – 66zł. Ile płaci się w Warszawie? Podatku nie musimy płacić w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu czy Katowicach.

W 2022 r. maksymalna stawka wynosi 135,00 zł rocznie od jednego psa. W roku 2021 była to stawka 130,30zł.

Podane wyżej kwoty są jednak maksymalnymi jakie będziemy musieli zapłacić za naszego czworonoga. Rada gminy może bowiem w uchwale ustalić niższą opłatę bądź w ogóle z niej zrezygnować.

Umowa kupna – sprzedaży psa a podatek

Oprócz podatku od posiadania psa dotyczyć nas może również podatek od kupienia psa. Warto pamiętać, że od strony prawnej pies jako przedmiot umowy kupna-sprzedaży podlega pod podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC) w wysokości 2 proc. wartości przedmiotu umowy.

A koty, świnki morskie?

W ustawie o podatkach wśród zwierząt zostały wymienione tylko psy. Nie jest zatem wymagany podatek za posiadanie kotów, rybek, świnek morskich, chomików, kanarków, królików czy innych zwierząt domowych.

Gdzie się płaci podatek od psa?

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy również informację w jaki sposób można uiścić podatek od psa. Najczęściej można go zapłacić:

 • w kasie gminy,
 • przelewem na jej konto,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Podatek od psa do kiedy?

Płacony jest on co roku. O dokładnym terminie decyduje jednak rada gminy w uchwale. Informację o obowiązującym terminie powinniśmy znaleźć na stronie internetowej gminy.

Do kiedy należy opłacić podatek od posiadania psa?

Opłata powinna być uiszczona do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies przybył do nas w połowie roku, wówczas opłata wynosi połowę stawki rocznej. Termin uiszczenia opłaty jest uzależniony od terminu zakupu bądź narodzin zwierzęcia. Większość gmin przyjmuje okres dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa. W tym czasie należy zgłosić jego posiadanie i uiścić podatek, jeżeli gmina pobiera tą daninę.

Kto jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od psa ?

Zgodnie z treścią jego 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ust. 2 opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
 • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Jeśli ktoś, kto mieszka na terenie gminy, w której odprowadzanie podatku od psa jest obowiązkiem, a jeszcze tego nie zrobił – czas minął 30 kwietnia, a teraz trzeba liczyć się z odsetkami. To maksymalnie 10 proc. rocznie od nieopłaconego podatku.

Jednak jeśli czworonóg urodził się w połowie roku lub później, to z fiskusem należy rozliczyć się najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia narodzin. Opłata wynosi wówczas połowę stawki rocznej.

Ważne! Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które adoptowały psa ze schroniska lub ich czworonogi są oznakowane chipem. Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej swojego urzędu gminy.

Przykładowa rejestracja psa w Urzędzie w Katowicach

Jeżeli w Katowicach obowiązuje podatek za posiadanie psa, musisz zarejestrować swojego czworonoga w Urząd Miasta w Katowicach. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego nabycia lub narodzin.

Zgłoszenia można dokonać:

 • tradycyjnie – składając zgłoszenie w papierowej wersji w Urząd Miasta
 • przez Internet – wypełniając elektroniczny formularz na platformie SEKAP → korzystając z tego rozwiązania, musisz posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany (dostępne dla niektórych miast). link do profilu zaufanego: https://jakiwniosek.pl/wnioski/spoleczenstwo/profil-zaufany

Uwaga! Nie ma jednego wzoru formularza zgłoszenia psa w Urzędzie Gminy. Każda gmina posiada własny dokument – znajdziesz go na stronie internetowej Urząd Miasta.

Podatek będzie musiał uiścić każdy obywatel, który posiada psa. Ustawa nie mówi o „właścicielu” psa ale o „posiadaczu”. Warto pamiętać, że nie w każdej gminie istnieje taki obowiązek – informacje na ten temat odnajdziesz na stronie urzędu gminy.

Uwaga! Jeżeli gmina pobiera podatek od posiadania psa, musisz obowiązkowo zarejestrować swojego czworonoga w Urzędzie Gminy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2244);

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M. P. z 2021 r., poz. 724)

A co z kotem?

Podatek od kota

W przypadku nabycia kotka droższego niż 1000 zł (kwota, od której należy uiścić powyższą daninę), podatek musi być wniesiony w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy z hodowcą oraz po wypełnieniu deklaracji podatkowej PCC-3. Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym i jest niezależny od miejsca nabycia, czyli 2 proc. ceny kociaka trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego zarówno wówczas, gdy był on kupiony w Polsce, jak i poza granicami kraju. Jeśli wartość rynkowa zwierzaka jest mniejsza niż 1000 zł. Wtedy wystarczy złożyć we właściwym urzędzie deklarację PCC-3. Nie trzeba też płacić podatku, gdy adoptujemy kotka ze schroniska, a także wówczas, gdy zwierzę nabywane jest od podmiotu gospodarczego wystawiającego faktury VAT. „Wolny od podatku” jest także kociak przekazany w darowiźnie, jednak jego wartość rynkowa nie może być wówczas wyższa niż 4902 zł. Do urzędu trzeba będzie przekazać w formie deklaracji informację o darowiźnie.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland