19 kwietnia 2024
SEO pozycjonowanie
Prace magisterskie

Poprawa i korekta prac rachunkowość i analiza ekonomiczna

Firma specjalizuje się w różnego rodzaju opracowaniach w tematyce: ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość, logistyka, badania oraz różnego rodzaju analizy. Firma wykonuje opracowania części analitycznych na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez klienta lub samodzielnie poszukuje niezbędnych statystyk.

Pisanie prac z analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna zwana również analiza finansową, to badanie sprawozdań finansowych. Analiza taka może być opracowana jako całościowe badanie kondycji finansowej firmy lub wybrane obszary badawcze takie jak:

 • Analiza rentowności
 • Analiza płynności i wypłacalności zarówno przedsiębiorstw jak i banków
 • Analiza majątku obrotowego, trwałego i jakości aktywów
 • Analiza kapitałów oraz źródeł finansowania podmiotu
 • Analiza kosztów całkowitych i jednostkowych oraz badanie ich wpływu na podstawie wybranych wielkości ekonomicznych
 • Przekrojowa analiza kosztów
 • Analiza dochodów i wydatków budżetowych (budżety gmin, powiatów)
 • Analiza dochodów budżetu państwa
 • Analiza zależności zjawisk

Pisanie prac z Rachunkowości

Rachunkowość to dziedzina ekonomii wymagająca specjalistycznej wiedzy. Osoba, która nie posiada wiedzy z rachunkowości nie powinna decydować się na opracowanie zagadnień z nią związanych, bowiem ich analiza i interpretacja może przysporzyć wiele kłopotów.
Firma specjalizuje się w rachunkowości zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Typowe zagadnienia rachunkowości obejmują:

 • Zasady i ewidencje wybranych pozycji bilansowych (aktywów trwałych, aktywów obrotowych, rozliczeń międzyokresowych itd.)
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Badanie i analiza sprawozdań
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wynik finansowy i czynniki go kształtujące
 • Analiza i ewidencja przychodów i kosztów działalności
 • Rachunkowość małych przedsiębiorstw (tzw. uproszczona)

pisanie prac licencjackich, prace licencjackie, prace magisterskie: Wszystkie wykonywane opracowania mogą być wykorzystane wyłącznie w taki sposób, aby nie naruszać art. 272 kodeksu karnego oraz przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy. Można je, użyć tylko jako dodatkową literaturę, pomocną do stworzenia swojej własnej autorskiej pracy, mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa jak również jako zarys problematyki do dalszych rozważań.

Dupla garázsok – A dupla garázsok ideális megoldást jelentenek azoknak a családoknak, akik két autóval rendelkeznek és nagyra értékelik a kényelmet…

Euro Super Days w RTV EURO AGD

Promocje świąteczne!

Szczegóły promocji- kliknij

ZUIFK – DOROTA WRONA
ul. Chopina 8
Lublin

Tel. 696 077 619,  (81)  534-73-55

E-mail: korekta_poprawa_prac@tlen.pl