13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Kursy

Szkolenia bhp i ppoż Katowice, Zabrze, Gliwice

KURSY Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI – ceny już od 55 zł od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

Szkolenie wstępne bhp jest przeznaczone  dla  wszystkich  pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Cena od 25 do 50 zł brutto

Cena uzależniona jest od ilości uczestników szkolenia

Czas trwania – instruktaż ogólny – minimum 3 godziny lekcyjne

instruktaż stanowiskowy – 8 godzin lekcyjnych

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia

Szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
 • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

POMIMO, ŻE NIE ISTNIEJĄ PAŃSTWOWE REJESTRY TYCH SZKOLEŃ – UMACNIASZ BEZPIECZEŃSTWO W SWOJEJ FIRMIE!

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
 • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
 • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie  metod prowadzenia instruktażu.

Prowadzimy również inne kursy i szkolenia BHP i ppoż.:

Szkolenia okresowe BHP:

 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców służby BHP
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby BHP
 • Szkolenie BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracy z azbestem
 • Szkolenia BHP, korespondencyjne, E-learning

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”

ul. Roosevelta 39 41-800 Zabrze

tel. (32) 273-02-01, (32) 740 92 01

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland