28 maja 2023
SEO pozycjonowanie
Prawo

Pepe, płać podatek

W Polsce mieszka dużo Hiszpanów, którzy zastanawiają się gdzie powinni zapłacić taksy i podatki, jakie obowiązują ich regulacje oraz w jaki sposób mogą zapłacić mniej. Niecałe dwa tygodnie temu uwielbiany hiszpański aktor Alfredo Landa powiedział nam: “do zobaczenia”. Dla polskich czytelników, którzy mogą go nie znać, wyjaśniamy, że był fantastycznym interpretatorem ról, który nakręcił ponad […]

Read More
Prawo

Pepe, a pagar impuestos

Son muchos los españoles residentes en Polonia que dudan sobre dónde deben pagar sus tasas y contribuciones, qué normativa les es aplicable o cómo pueden pagar menos cargas. Hace pocas semanas nos decía “hasta siempre” el queridísimo actor español Alfredo Landa. Para nuestros lectores polacos, muchos de los cuales no le conocerán, aclararemos que fue […]

Read More
Prawo

El recobro de deudas entre Polonia y España: el proceso monitorio europeo

Este año 2013 celebramos el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del mercado único europeo. La función de este instrumento era –y sigue siendo– buscar la integración de los países miembros a través de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y ciudadanos.

Read More
Prawo

Ściąganie długów między Polską a Hiszpanią: procedura europejskiego nakazu zapłaty

W tym roku obchodzimy 20. rocznicę wejścia w życie jednolitego rynku europejskiego. Założeniem tego narzędzia było – i wciąż jest – dążenie do integracji państw członkowskich poprzez wolny przepływ dóbr, usług, kapitałów oraz mieszkańców. Innymi słowy, zniesienie

Read More
Prawo

Prawnik w Hiszpanii – rozwód małżeństwa polsko-hiszpańskiego

Rozwód w Hiszpanii i w Polsce Dwa miesiące temu, małżeństwo Ignacego (104 lata) oraz Stefanii (101 lat), którzy pobrali się w Aleksandrowie Łódzkim w 1931 roku, uznano za najdłuższe w Europie.

Read More
Prawo

Prawnik w Hiszpanii – polsko-hiszpańska kanelaria prawnicza

W ostatnich latach bardzo wzrosła dwustronna wymiana handlowa oraz inwestycje między Hiszpanią i Polską.  Polska stała się głównym celem dla hiszpańskich inwestorów,

Read More
Prawo

Adwokaci w Hiszpanii

Vares & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii ma swoje siedziby w Madrycie i Warszawie, a specjalizuje się w usługach prawnych w Polsce dla przedsiębiorstw i osób prywatnych z Hiszpanii oraz z krajów Ameryki Łacińskiej,

Read More