24 czerwca 2024
SEO pozycjonowanie
Wrocław

Bilety MPK Wrocław, rozkład jazdy MPK Wrocław

Ceny biletów MPK Wrocław w 2023 r.

Jakie są aktualnie ceny biletów w komunikacji miejskiej we Wrocławiu!

1 września 2021 r. w życie wszedł nowy cennik biletów MPK Wrocław. Dowiedz się, jakie są aktualne ceny biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej we Wrocławiu, oraz gdzie i w jaki sposób możesz je zakupić.

MPK Wrocław – aktualne ceny biletów

Od 1 września 2021 r. roku ceny biletów we wrocławskiej komunikacji wracają do tych obowiązujących sprzed zmian w lipcu i sierpniu (ceny biletów MPK Wrocław były wtedy obniżone). O cenniku zdecydowali radni na sesji Rady Miejskiej. Dla osób płacących podatki we Wrocławiu cena biletów okresowych zostaje bez zmian, wprowadzony jest również nowy bilet Nasz Wrocław Kolej. Bezpłatnie z MPK Wrocław korzystają nadal m.in. uczniowie do 21. roku życia oraz seniorzy.

Tłumacz przysięgły angielskiego we Wrocławiu

Bilety jednorazowe – cennik

Ten rodzaj biletów uprawnia do jednorazowego przejazdu autobusem lub tramwajem. Użyć go można do podróży liniami normalnymi, podmiejskimi, pośpiesznymi lub nocnymi.

 • Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,60 PLN
 • Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,30 PLN

Bilety czasowe kasowane są jednorazowo. Ich ważność może wynosić: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin lub 168 godzin. W czasie ich ważności możliwa jest nieograniczona ilość przesiadek. Do czasu podróży zalicza się również czas przeznaczony na wsiadanie do pojazdu.

W sytuacjach awaryjnych skasowane bilety 15, 30, 60 lub 90-minutowe zachowują ważność, gdy niemożliwa jest kontynuacja podróży tym samym tramwajem lub autobusem. Dzieje się to w przypadku awarii, wypadku pojazdu bądź braku zasilania. Bilet jest ważny pod warunkiem, że w ciągu 30 minut zostanie ponownie skasowany.

 • Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 3,20 PLN
 • Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 1,60 PLN
 • Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,00 PLN
 • Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,00 PLN
 • Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 5,20 PLN
 • Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,60 PLN
 • Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 7,00 PLN
 • Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 3,50 PLN
 • Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 15,00 PLN
 • Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 7,50 PLN
 • Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 26,00 PLN
 • Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 13,00 PLN
 • Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 32,00 PLN
 • Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 16,00 PLN
 • Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 54,00 PLN
 • Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 27,00 PLN

Tańsza bilety w komunikacji miejskiej z Nasz Wrocław

Dla mieszkańców Wrocławia, którzy regularnie korzystają z usług MPK Wrocław i rozliczają podatek dochodowy we Wrocławiu, najbardziej korzystna opcja to bilet okresowy imienny w programie „Nasz Wrocław”. Tutaj ceny biletów nie były zmieniane nawet ze styczniową taryfą. Przykładowo za 7-dniowy bilet normalny na wszystkie linie zapłacimy 30 zł, za miesięczny na dwie linie – 60 zł.

Od września można też kupić bilety Nasz Wrocław Kolej. To imienny, miesięczny bilet uprawniający do przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej. Jeżeli będziesz miał bilet miesięczny na przejazdy pociągiem, korzystanie z wrocławskich tramwajów i autobusów kosztować będzie 1 zł miesięcznie.

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław. Stan na dzień 1.09.2021 r.

Rodzaje biletów MPK Wrocław Ceny biletów MPK Wrocław
obowiązująca od 1.09.2021 r.
Typ biletu Opis N U N NWRO U NWRO
Bilety jednorazowe MPK Wrocław
bilet jednorazowy bilet na wszystkie linie 4,60 2,30
bilety czasowe MPK Wrocław
15-minutowy wszystkie linie 3,20 1,60
30-minutowy wszystkie linie 4,00 2,00
60-minutowy wszystkie linie 5,20 2,60
90-minutowy wszystkie linie 7,00 3,50
24-godzinny wszystkie linie 15,00 7,50
48-godzinny wszystkie linie 26,00 13,00
72-godzinny wszystkie linie 32,00 16,00
168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 54,00 27,00
bilety imienne MPK Wrocław
7-dniowy wszystkie linie 38,00 19,00 30,00 15,00
30-dniowy dwie dowolne linie 74,00 37,00 60,00 30,00
30-dniowy wszystkie linie 110,00 55,00 90,00 45,00
60-dniowe wszystkie linie 208,00 104,00 170,00 85,00
90-dniowe wszystkie linie 302,00 151,00 240,00 120,00
180-dniowe wszystkie linie 560,00 280,00 420,00 210,00
365-dniowy wszystkie linie 1050,00 525,00 800,00 400,00
semestralny 4-miesięczny dwie dowolne linie 260,00 130,00 194,00 97,00
semestralny 4-miesięczny wszystkie linie 400,00 200,00 300,00 150,00
semestralny 5-miesięczny dwie dowolne linie 304,00 152,00 230,00 115,00
semestralny 5-miesięczny wszystkie linie 490,00 245,00 370,00 185,00
bilet imienny „Nasz Wrocław Kolej” MPK Wrocław
miesięczny wszystkie linie 1,00 0,50
bilet na okaziciela MPK Wrocław
30-dniowy wszystkie linie 170,00 85,00
60-dniowy wszystkie linie 310,00 155,00
90-dniowy wszystkie linie 430,00 215,00
bilety aglomeracyjne imienne MPK Wrocław
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie 96,00 48,00
bilety grupowe MPK Wrocław
do 15 osób wszystkie linie 44,00 22,00

Komunikacja miejska we Wrocławiu – rodzaje biletów

Bilet jednorazowy MPK Wrocław

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu komunikacją miejską Wrocławia jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

W przypadku awaryjnego przerwania biegu pojazdu bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym przez przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. W przypadku biletów w formie elektronicznej bilet rozpoczyna ważność z chwilą nabycia.

Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

Bilety okresowe MPK Wrocław

a) bilety czasowe:

 • 15-minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 15 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 30-minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 60-minutowe – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 60 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 90-minutowe – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 90 minut liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 24-godzinne – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 24 godziny liczone od godziny skasowania biletu,
 • 48-godzinne – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 48 godzin liczonych od godziny skasowania biletu,
 • 72-godzinne – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 72 godziny liczone od godziny skasowania biletu,
 • 168-godzinne (7-dobowe) – uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 168 godzin (7 dób) liczonych od godziny skasowania biletu,

b) bilety imienne:

 • 7-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 30-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 60-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 90-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 180-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 365-dniowe imienne – uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • semestralny czteromiesięczny imienny – uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym, kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • semestralny pięciomiesięczny imienny – uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • miesięczny imienny „Nasz Wrocław Kolej” – uprawniający wskazaną na bilecie osobę, posiadającą aktywny status w programie „Nasz Wrocław” (osoby zamieszkałe we Wrocławiu, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu), do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca licznego od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było- do ostatniego dnia tego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 3”

Uprawnionymi do korzystania z biletu są osoby, które posiadają i okażą ważny w chwili przejazdu miesięczny imienny odcinkowy bilet kolejowy uprawniający do przejazdów w obie strony (tam i z powrotem).

 1. Wystawiony dla odcinka, dla którego punktem początkowym i końcowym jest stacja lub przystanek kolejowy zawierający w swojej nazwie „Wrocław” bądź przystanek kolejowy „Iwiny”;
 2. Zakupiony w kolejowej taryfie podstawowej (normalnej) lub taryfie RAZEM.

bilety MPK WRocław

źródło: zdjęcie pochodzi z serwisu wroclaw.pl

Cennik biletów MPK we Wrocławiu w pdf

Bilety na okaziciela MPK Wrocław

 • 30-dniowe na okaziciela – uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 60-dniowe na okaziciela – uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,
 • 90-dniowe na okaziciela – uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3 *,
 • BILETY AGLOMERACYJNE IMIENNE – miesięczne bilety imienne, uprawniające wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie.
 • BILETY GRUPOWE – uprawniające nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

*ust. 3 – W przypadku gdy bilet okresowy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania, ważny jest on od momentu jego zakupu.

Reklama na samochodach

Agencja Reklamowa Demo od ponad 20 lat zajmuje się oklejaniem samochodów folią, reklamą na samochodach. Oklejamy całe floty pojazdów firmowych – samochody osobowe, dostawcze, tiry, cysterny. Oklejamy samochody w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i innych miastach.

Jak zakupić bilety MPK Wrocław?

Bilety MPK Wrocław można zakupić w automatach stojących na wielu przystankach tramwajowych i autobusowych. Za bilety możesz zapłacić kartą płatniczą lub gotówką. Istnieje również możliwość zakupienia ich w wybranych kioskach. Bilety można wydrukować w wersji papierowej, ale tylko poza komunikacją miejską (kioski, automaty na przystankach). Bilety, które zostaną zakupione w automatach w tramwajach lub w autobusie kodują się na karcie płatniczej i nie ma możliwości zapłacenia za nie gotówką.

Bilety czasowe MPK Wrocław można kodować na karcie URBANCARD lub legitymacji studenckiej.

MPK Wrocław – bilety online

Bilety MPK Wrocław możesz zakupić również online. Sprawdzoną stroną, na której możesz to zrobić, jest URBANCARD – portal pasażera komunikacji miejskiej Wrocławia. Opcja jest możliwa również w przypadku posiadania aplikacji Skycash czy mPay. W takiej sytuacji bilet przybiera formę elektroniczną.

Komunikacja Miejska Wrocławia (MPK) to 20 linii tramwajowych i ponad 80 linii autobusowych.

MPK Wrocław – Rozkład linii – przebieg trasy

Tramwaje we Wrocławiu

Oklejanie samochodów Wrocław

Autobusy dzienne we Wrocławiu

Autobus pospieszny

Autobus strefowy

Autobus nocny

WRO-TA WROCŁAWSKIE LINIE TURYSTYCZNE

Komunikacja dzienna kursuje mniej więcej w godz. 5-24. W pozostałych godzinach dostępna jest komunikacja nocna (13 linii autobusów).

Bilet jednorazowy lub 30-minutowy kosztuje 4,60 zł Ulgowe – 50%. Dostępne sa tak?e bilety czasowe (30/60/90 -minutowe, 1/2/3/7/30/60/90 -dniowe oraz bilety semestralne 4/5 -miesięczne).

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this