13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Wrocław

Gdzie zaparkować za darmo we Wrocławiu

Gdzie we Wrocławiu można zaparkować samochód za darmo? Choć w ścisłym centrum miasta trudno szukać bezpłatnego miejsca parkingowego, to nam jednak udało się znaleźć parę takich miejsc. Jeśli zdecydujecie się tam zaparkować, to do Rynku będzie musieli się kawałek przejść.

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania we Wrocławiu należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić m.in. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych Pay Pass i Pay Wave, systemem BLIK oraz monetami (od 10 groszy do 5 złotych). Nadal możliwe jest dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych. Wygasła natomiast opcja opłaty za pomocą kart Urbancard.

Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.

Rollup Warszawa

Przy uiszczaniu opłaty za pomocą operatorów mobilnych: Pango, mobiParking lub Skycash kierowca powinien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu identyfikator konkretnego operatora (do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta, które prowadzi KBU Sp. z o.o).

Parkomat personalizuje bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.

UWAGA! System wymaga wprowadzenia 7 znaków numeru rejestracyjnego:

 • jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest 5 cyfrowy – wprowadź na końcu znaki 00 (dwa zera).
 • jeśli numer rejestracyjny Twojego pojazdu jest dłuższy niż 7 cyfrowy, nie wprowadzaj pozostałych znaków.

Parkowanie we Wrocławiu – najważniejsze informacje

 • Wprowadzona została Śródmiejska Strefa Parkowania, która obejmie obecne strefy A i B.
 • W strefach A i B płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20, nowe ceny biletów parkingowych.
 • W strefie C W strefie C – płatne parkowanie od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18. Opłaty bez zmian.

Śródmiejska Strefa Parkowania:

Obejmie obecne strefy A i B. ŚSP pozwolą zwiększyć rotację aut w strefie płatnego parkowania w centrum miasta, a mieszkańcom ścisłego centrum ma poprawić dostępności miejsc. Przyczyni się to również do ochrony zabytkowego, reprezentacyjnego obszaru miasta.

Stawki opłat, poza stawkami dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w danej strefie.

Jakie korzyści z płatnych stref parkowania?

Po wprowadzeniu opłat kierowcy szukają miejsc bezpłatnych i kontynuują podróż pieszo lub komunikacją, co zmniejsza korki. W strefie płatnej w Śródmieściu przynajmniej 15 proc. przyulicznych miejsc jest dostępne niezależnie od pory dnia. Tam, gdzie płatnej strefy parkowania nie ma, do 30 proc. ruchu samochodowego generują kierowcy szukający parkingu. Do tego jest bezpieczniej. Żeby wyznaczyć legalne miejsca do parkowania, trzeba uwzględnić odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych czy przystanków MPK. Wprowadzenie płatnego parkowania wymaga wyraźnego oznakowania miejsc postojowych.

Ile trzeba zapłacić za parkowanie we Wrocławiu? Ceny

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

płatne parkowanie obowiązuje od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00

 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Opłaty dodatkowe za parkowanie

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 200 zł. Kwota ulega obniżeniu do 100 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia,
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w strefie C wynosi 80 zł. Kwota ulega obniżeniu do 40 zł. w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia,
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w obszarze A i B ŚSPP wynosi 140 zł. Kwota ulega obniżeniu do 70 zł. w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Rodzaje i ceny abonamentów za parkowanie we Wrocławiu

ZDiUM Wrocław oferuje 6 rodzajów abonamentów za parkowanie w centrum miasta. Mieszkańcy Wrocławia, parkujący w centrum miasta mogą wykupić abonamenty parkingowe za 10 zł/mies. lub 100 zł/rok. Z kolei przedsiębiorcy działający na danym obszarze mogą wykupić abonament za 200 zł/mies. lub 2 tys. zł/rok. Poniżej przedstawiamy tabelę z cenami:

Rodzaj abonamentu: Ceny za abonament:
Abonament typu B – ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze B w ŚSPP
 • 400 zł za miesiąc
 • 2000 zł za pół roku
 • 4000 zł za rok
Abonament typu C – ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze C w ŚSPP
 • 200 zł za miesiąc
 • 1000 zł za pół roku
 • 2000 zł za rok
Abonament typu M –  dla mieszkańca Za jeden miesiąc:

 • za pierwszy pojazd 10zł
 • za drugi pojazd 20zł
 • za trzeci pojazd 100zł

Za pół roku:

 • za pierwszy pojazd 50zł
 • za drugi pojazd 100zł
 • za trzeci pojazd 500zł

Za rok:

 • za pierwszy pojazd 100zł
 • za drugi pojazd 200zł
 • za trzeci pojazd 1000zł
Abonament NEA – dla pojazdów niskoemisyjnych, ważny na obszarze A ŚSPP
 • 30 zł za miesiąc
 • 150 zł za pół roku
 • 300 zł za rok
Abonament NEB – dla pojazdów niskoemisyjnych, ważny na obszarze B ŚSPP
 • 10 zł za miesiąc
 • 50 zł za pół roku
 • 100 zł za rok
Abonament SMAB – dla służb miejskich ważny w obszarach A i B ŚSPP
 • 200 zł za miesiąc (lub jego wielokrotność)
 • 1000 zł za pół roku
 • 2000 zł za rok

Granice strefy płatnego parkowania we Wrocławiu [MAPA]

Strefa płatnego parkowania została na wniosek mieszkańców poszerzona o dodatkowe obszary, m.in. w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Jej dokładne granice prześledzić można na mapie znajdującej się na stronie internetowej ZDiUM.

1. Granicę strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (bez obszaru mostu);
2) ul. Dubois (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Mieszczańskiego do ul. Kurkowej;
3) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Dubois do ul. Składowej;
4) ul. Składową (wraz z obszarem ulicy);
5) łącznikiem ul. Składowej z ul. Kurkową (wraz z obszarem łącznika);
6) ul. Kurkową (wraz z obszarem ulicy) od łącznika ul. Składowej z ul. Kurkową do ul. Łowieckiej;
7) ul. Łowiecką (wraz z obszarem ulicy);
8) ul. Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Łowieckiej do Mostu Osobowickiego;
9) Kanałem Miejskim od Mostu Osobowickiego do Mostów Warszawskich;
10) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Jedności Narodowej do ul. Damrota;
11) ul. Damrota (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do ul. Lompy;
12) ul. Lompy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Damrota do ul. Daszyńskiego;
13) ul. Daszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Lompy do ul. Prusa;
14) ul. Prusa (wraz z obszarem ulicy) sięgaczem od nr 81 do nr 97;
15) ul. Reja (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza ul. Prusa od nr 81 do nr 97 do ul. Walecznych;
16) ul. Walecznych (wraz z obszarem ulicy) od ul. Reja do ul. Piastowskiej;
17) ul. Piastowską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Walecznych do ul. Gdańskiej;
18) ul. Gdańską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Piastowskiej do ul. Sopockiej;
19) ul. Sopocką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gdańskiej do ul. Liskego;
20) ul. Liskego (wraz z obszarem ulicy);
21) ul. Grunwaldzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Liskego do Mostu Szczytnickiego;
22) Mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu);
23) al. Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Szczytnickiego do ul. Kopernika;
24) ul. Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Kochanowskiego do ul. Wróblewskiego;
25) ul. Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kopernika do ul. Wystawowej;
26) ul. Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do Mostu Zwierzynieckiego;
27) Mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu);
28) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Pokoju;
29) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);
30) południowym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Pokoju do Kładki Zwierzynieckiej;
31) Kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki);
32) ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od Kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej;
33) ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy);
34) ul. Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Kościuszki;
35) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Traugutta do ul. Chudoby;
36) ul. Chudoby (wraz z obszarem ulicy);
37) ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Chudoby do ul. Świstackiego;
38) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska-Świstackiego z ul. Prądzyńskiego;
39) ul. Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Kościuszki;
40) ul. Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. Prądzyńskiego do ul. Pułaskiego;
41) ul. Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kościuszki do ul. Hubskiej;
42) ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pułaskiego do ul. Bocznej;
43) ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy);
44) linią prostą łączącą ul. Boczną z ul. Paczkowską;
45) ul. Paczkowską (wraz z obszarem ulicy);
46) wysięgnikiem ul. Jesionowej (wraz z obszarem wysięgnika);
47) ul. Piękną (wraz z obszarem ulicy) od wysięgnika ul. Jesionowej do ul. Bardzkiej;
48) ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od ul. Pięknej do ul. Kamiennej;
49) ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Drukarskiej;
50) ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej;
51) ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej;
52) al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z numerem 36 do ul. Powstańców Śląskich;
53) al. Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gajowickiej;
54) ul. Gajowicką (wraz z obszarem ulicy) od al. Hallera do ul. Zaporoskiej;
55) ul. Zaporoską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego;
56) nasypem kolejowym od ul. Zaporoskiej do ul. Tęczowej;
57) ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej;
58) linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Tęczowa-Kolejowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza-Nabycińska;
59) ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej;
60) ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do ul. Strzegomskiej;
61) ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do ul. Stacyjnej;
62) ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy);63) ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy);
64) ul. Sikorskiego (wraz z obszarem ulicy);
65) ul. Podwale (wraz z obszarem ulicy) od ul. Sikorskiego do Mostu Sikorskiego;
66) Mostem Sikorskiego (bez obszaru mostu);
67) Fosą Miejską od Mostu Sikorskiego do al. Słowackiego;
68) al. Słowackiego (wraz z obszarem ulicy) od Fosy Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy;
69) pl. Powstańców Warszawy (wraz z obszarem placu) od al. Słowackiego do Mostu Pokoju;
70) Mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu);
71) ul. Wyszyńskiego (wraz z obszarem ulicy) od Mostu Pokoju do ul. Sienkiewicza;
72) ul. Sienkiewicza (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wyszyńskiego do pl. Bema;
73) pl. Bema (bez obszaru placu);
74) północnym nabrzeżem kanału Odry od pl. Bema do Mostu Mieszczańskiego.

2. Granicę śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) Mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu);2) północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Mieszczańskiego do pl. Bema;3) pl. Bema (wraz z obszarem placu);4) ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. Bema do ul. Wyszyńskiego;5) ul. Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Sienkiewicza do Mostu Pokoju;6) Mostem Pokoju (bez obszaru mostu);7) pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od Mostu Pokoju do al. Słowackiego;8) al. Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Fosy Miejskiej;9) Fosą Miejską od al. Słowackiego do Mostu Sikorskiego;10) Mostem Sikorskiego (wraz z obszarem mostu);11) ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy);12) ul. Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia Witolda do Mostu Mieszczańskiego.

2.1. Granicę obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

1) ul. Grodzką (bez obszaru ulicy);2) ul. Piaskową (bez obszaru ulicy);3) ul. Świętej Katarzyny (bez obszaru ulicy);4) ul. Błogosławionego Czesława (bez obszaru ulicy);5) ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy);6) ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).2.2. Granice obszaru B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony granicą śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określoną w pkt 2, z wyłączeniem obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania określonym w pkt 2.1.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław Biuro Obsługi Interesanta tel. +48 71 376 07 34 lub 376 07 92 www.zdium.wroc.pl

Obecnie we Wrocławiu obowiązują 3 strefy płatnego parkowania, w których obowiązują różne taryfy. Obszar ten stale się powiększa, chodzi i tak jest już dość duży. Rozciąga się on od al. Hallera na południu do brzegu Starej Odry na osiedlu Kleczków na północy. Biegnie też od ul. Stacyjnej przy stacji kolejowej Wrocław Mikołajów na zachodzie od ul. Mikołaja Kopernika nieopodal Parku Szczytnickiego. W sumie we Wrocławiu płatnością za postój jest 5000 miejsc.

Ile trzeba zapłacić za parkowanie we Wrocławiu?

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

płatne parkowanie obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

płatne parkowanie obowiązuje od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00

3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
3,10 zł za drugą godzinę postoju;
3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this