22 maja 2024
SEO pozycjonowanie
Kursy

Kurs pomocy przedmedycznej Katowice Gliwice

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Katowice, Gliwice, Zabrze, Mysłowice, Sosnowiec

Celem jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:  

  • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania
  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
  • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku

Czas trwania: 4 – 8 godziny dydaktycznych

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Katowice

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.
Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000 zł do 30 000 zł.

Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Dojazd na terenie całego kraju

Koszt kursu w zależności od ilości uczestników.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”

ul. Roosevelta 39 41-800 Zabrze

tel. (32) 273-02-01, (32) 740 92 01