27 września 2023
SEO pozycjonowanie
Wrocław

Szpitale, kliniki medyczne, poradnie, SOR – pomoc medyczna we Wrocławiu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

parter (wejście na południowej ścianie Szpitala)

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów, a w razie konieczności organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej.

Oddział składa się z następujących części:

  • Chirurgiczno-Urazowa: w ramach, którego przyjmujemy pacjentów z problemami chirurgicznymi, urologicznymi, laryngologicznymi
  • Internistyczna: przyjmujemy pacjentów ze wskazaniami do leczenia kardiologicznego, angiologicznego i nefrologicznego
  • Ginekologiczno-Położnicza
  • Pediatryczna

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kontakt
Ordynator – 71 712 89 79
Pielęgniarka oddziałowa – 261 660 592
Sekretariat – 261 660 697
Rejestracja i trage medyczny – 216 660 130
Hol segregacyjny – 261 660 005
Gabinet lekarski chirurgii i chirurgii urazowej SOR – 261 660 696
Gabinet lekarski interny, kardiologii i neurologii SOR – 261 660 222

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych. Polegają one na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420).
W przypadkach niezagrażających życiu prosimy pacjentów o korzystanie z placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną.

SOR we Wrocławiu:

– Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka – ul. Fieldorfa 5
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – ul. Kamieńskiego 73a
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego – ul. Koszarowa 5
– Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza – ul. Warszawska 2

Telefony

Segregacja Medyczna Triage: tel. 71 32 70 563
Lekarz Kierujący Oddziałem: tel. 71 32 70 115
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem ds. administracyjno-gospodarczych tel. 71 32 70 562
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 71 32 70 433

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 112

Informacja Szpitala tel. (71) 733 11 10

Rejestracja POZ
(71) 733 16 00

Rejestracja Planowa
(71) 733 10 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy
(71) 733 29 64

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
ul. Borowska 213
(71) 733 16 00

Punkt Onkologiczny ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

Kliniki

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Borowska 213, Budynek B, II piętro
Lekarz Dyżurny: 71 733 2311

Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
ul. Borowska 213, Budynek B, I piętro
Lekarz Dyżurny: 71 733 2290

Instytut Chorób Serca
ul. Borowska 213, Budynek FA, Parter, II piętro
ul. Borowska 213, Budynek H, I piętro, II piętro
Lekarz Dyżurny: po 15:00, 71 736 4290

Chirurgii i Urologii Dziecięcej
ul. Borowska 213, Budynek B, V piętro
Lekarz Dyżurny: 71 736 4910

Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej
ul. Borowska 213, Budynek B, parter
Lekarz Dyżurny: 71 734 3090

Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Borowska 213, Budynek B, I piętro
Lekarz Dyżurny: 71 733 2080

Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
ul.Borowska 213, Budynek B, IV piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3590

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
ul.Borowska 213, Budynek K, IV piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3690

Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
ul. Borowska 213, Budynek K, II piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3820

Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Borowska 213, Budynek A, V piętro
Lekarz Dyżurny: 71 736 4090

Gastroenterologii i Hepatologii
ul. Borowska 213, Budynek B, V piętro
Lekarz Dyżurny: 71 733 2130

Ginekologii, Położnictwa
ul. Borowska 213, Budynek A, III piętro
71 733 1442 Izba Przyjęć
71 733 1404 Blok Porodowy
71 733 1480 Ginekologia
71 733 1481 Patologia Ciąży
71 733 1580 Położnictwo

 

Medycyny Ratunkowej – SOR
ul. Borowska 213, Budynek K, I piętro
rejestracja: 71 733 2964

Neonatologii
ul. Borowska 213, Budynek A, IV piętro
71 733 1580

Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
ul. Borowska 213, Budynek A, I piętro
Lekarz Dyżurny: 71 733 1219 (Stacja Dializ)

Nefrologii Pediatrycznej
ul. Borowska 213, Budynek A, IV piętro
Lekarz Dyżurny: 71 736 4490

Neurochirurgii
ul. Borowska 213, Budynek B, III piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3490

Neurologii
ul. Borowska 213, Budynek B, III piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3190

Okulistyki
ul. Borowska 213, Budynek A, II piętro
Lekarz Dyżurny: 71 736 4380

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
ul. Borowska 213, Budynek B, IV piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3290

Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
ul. Borowska 213, Budynek K, II piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3790

Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Borowska 213, Budynek B, V piętro
Lekarz Dyżurny: 71 734 3390

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Borowska 213, Budynek D
Lekarz Dyżurny: 71 733 2836

Uniwersyteckie Centrum Urologii
ul. Borowska 213, Budynek B, parter
Lekarz Dyżurny: 71 733 1020

Zakład Patomorfologii
ul. Borowska 213, Budynek AP
Pokój asystentów – 71 734 3963

 

Kliniki przy ul. T. Chałubińskiego

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. T. Chałubińskiego 1a, 50-368 Wrocław
(71) 784 21 31
(71) 327 09 23

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
ul. T. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław
(71) 784 22 86
(71) 784 22 87
(71) 327 09 41

Klinika Ginekologii i Położnictwa
ul. T. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
(71) 784 23 47
(71) 784 23 79
(71) 784 23 80

 

Kliniki pediatryczne przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
ul. T. Chałubińskiego 2a, 50-368 Wrocław
sekretariat: (71) 770 31 17

Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
ul. T. Chałubińskiego 2a, 50-368 Wrocław
(71) 770 30 91

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław
sekretariat: (71) 770 31 51
Portiernia: (71) 770 31 42

Kliniki przy ul. M. Curie-Skłodowskiej

Centralna Izba Przyjęć
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
(71) 784 26 37

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
(71) 784 21 62
(71) 784 21 62

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
(71) 784 27 52

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 68, 50-369 Wrocław
(71) 784 26 51

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
(71) 784 25 21

Klinika Geriatrii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
(71) 784 25 21

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
ul. M.Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław
(71) 770 30 45

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
ul. M.Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław
sekretariat: (71) 770 30 65
portiernia: (71) 770 30 80

 

Kliniki przy ul. L. Pasteura

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
(71) 784 25 76

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
(71) 784 25 46

Klinika Psychiatrii
ul. L. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
(71) 784 16 00

 

Oddziały i komórki organizacyjne – Strzelin

Centralna Rejestracja (71) 326 48 68
Laboratorium (71) 326 48 22
RTG (71) 326 48 39
Izba Przyjęć (71) 326 48 42
Przychodnia POZ (71) 326 48 58
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna- tel. 71 326 48 41

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – Oddziałowa (71) 326 48 30
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – Sekretariat (71) 326 48 24
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – Dyżurka Pielęgniarek (71) 326 48 25
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – Gabinet Lekarski (71) 326 48 24
Oddział Medycyny Paliatywnej -Sekretariat (71) 326 48 26
Oddział Medycyny Paliatywnej – Dyżurka Pielęgniarek (71) 326 48 34
Oddział Ginekologiczno-Położniczy -Sekretariat (71) 326 48 20
Oddział Ginekologiczno-Położniczy – Dyżurka Pielęgniarek (71) 326 48 17
Oddział Ginekologiczno-Położniczy -Sala Porodowa (71) 326 48 16
Oddział Neonatologiczny – Pielęgniarki (71) 326 48 18
Oddział Neonatologiczny – Gabinet Lekarski (71) 326 48 63
Oddział Chorób Wewnętrznych – Sekretariat (71) 326 48 26
Oddział Chorób Wewnętrznych – Dyżurka Pielęgniarek (71) 326 48 27
Oddział Chorób Wewnętrznych – Gabinet Lekarski (71) 326 48 33

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia POZ – Internistyczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 103, 104, 105
(71) 733 16 00

Poradnia POZ – Pediatryczna
ul. Borowska 213, Budynek L, Parter, p. 43, 45
(71) 733 16 26
(71) 733 16 00

Poradnia Medycyny Pracy
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 143, 146
(71) 733 17 09

Poradnie

Proktologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 46
71 733 1600

Chorób Naczyń
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.118
71 733 1600

Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.4
71 733 1600

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.55
71 733 1600

Diabetologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, parter pok.23 i 1 piętro, pok.106
71 733 1600

Hematologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.103 i 118
71 733 1600

Kardiologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.135
71 733 1600

Kardiologiczna – Stymulacji Serca
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.133
71 733 1725

Kardiochirurgiczna
ul. Borowska 213, Budynek A, 2 piętro, pok.3.35
71 736 4155

Leczenia Bólu
ul. Borowska 213, Budynek J, 2 piętro, pok. 3.22, 3.23, 3.29, 3.31
71 733 1756

Nefrologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,
pok. 119, 126, 127

Transplantacji Nerek
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,
pok. 119, 126, 127
71 733 1600

Nefrologii Pediatrycznej
ul. Borowska 213, Budynek L, I piętro, pok.45
71 733 1600

Neonatologii
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.40
71 733 1624

Neurochirurgii
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.120
71 733 1600

Neurologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.127
71 733 1600

Okulistyczna
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.51
71 733 1600

Onkologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.104
71 733 1600

Osteoporozy
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.130
71 733 1600

Otolaryngologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.109
71 733 1600

Reumatologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.131
71 733 1600

Transplantacji
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.117
71 733 1600

Transplantologia nerek
ul. Traugutta 57/59, parter, pok.9
71 733 2450

Urazowo-Ortopedyczna
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.9
71 733 1600

Urologiczna
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.136
71 733 1600

Bank Mleka Kobiecego

71 733 1515
71 733 1554

 

Poradnie Ginekologiczne

Ginekologiczno-Położnicza
ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok.50
(71) 733 16 00

 

Pracownie i Laboratoria

ul. Borowska 213, Budynek L, parter, p.53
(71) 733 16 70
(71) 733 16 76

EMG
ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, p. 119
(71) 733 16 00

Endoskopii
ul. Borowska 213, Budynek Budynek J1, parter
(71) 733 12 12

Kapilaroskopii
ul. Borowska 213, Budynek K, 5 piętro
(71) 733 12 12

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Borowska 213, Budynek J1, 2 piętro
(71) 733 17 23

Mammografii
ul. Borowska 213, Budynek J1
(71) 733 16 70

Pracownia Medycyny Nuklearnej
Wybrzeże Ludwika Pasteura 4, Budynek E
(71) 784 25 65, 784 25 67

pH-metrii i Manometrii
ul. Borowska 213, Budynek B, 5 piętro p.6.59
(71) 733 21 40

Rezonans Magnetyczny
ul. Borowska 213, Budynek J, 1 piętro, p.1.16
(71) 733 16 70 diagnostyka@usk.wroc.pl
(71) 733 16 76

RTG Klasyczny
ul. Borowska 213, Budynek J1, 1 piętro
(71) 733 16 70

Tomograf Komputerowy
ul. Borowska 213, Budynek J, 1 piętro, p.1.70, 1.71
tel. (71) 733 16 70, diagnostyka@usk.wroc.pl

USG
ul. Borowska 213, Budynek J, 1 piętro, p.1.123
tel. (71) 733 16 70

USG – Diagnostyka Prenatalna
ul.Borowska 213, Budynek L, Parter, p.46
(71) 733 17 94

USG Naczyniowy (Doppler Duplex)
ul.Borowska 213, Budynek J, 1 piętro, p.1.123
(71) 733 16 70

Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji
ul.Borowska 213, Budynek J, 2 piętro,
(71) 736 49 81

Videoendoskopowa/Videostroboskopowa
ul.Borowska 213, Budynek K, 2 piętro, p. 3.79a
(71) 734 37 30

Punkt Onkologiczny

Punkt Onkologiczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

obsługa pierwszorazowych pacjentów z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
rejestracja wszystkich pacjentów do Poradni Onkologicznej

Godziny pracy punktu:

poniedziałek-piątek w godz.: 7.30 – 15.00

telefony do rejestracji: 71/733 10 28, 71/733 10 36
e-mail: kartaonkologiczna@usk.wroc.pl

Pacjenci w trakcie diagnostyki, leczenia lub pozostający w obserwacji onkologicznej po leczeniu – proszeni są o kontakt z właściwym koordynatorem:

Koordynatorzy narządów

telefony do rejestracji: 71/733 10 28, 71/733 10 36
e-mail: kartaonkologiczna@usk.wroc.pl

Nowotwory w zakresie głowy i szyi – tel. komórkowy 885 853 115
Nowotwory urologiczne (rak stercza, rak nerki, rak pęcherza moczowego, rak dróg moczowych, rak jądra) – tel. komórkowy 885 859 718
Nowotwory górnej części przewodu pokarmowego (rak wątroby, rak trzustki, rak żołądka) – tel. komórkowy 885 853 048
Nowotwory endokrynne (rak tarczycy, guzy nadnerczy) – tel. komórkowy 885 853 048
Nowotwory dolnej części przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak jelita cienkiego, rak odbytu) – tel. komórkowy 885 853 066
Nowotwory płuc – tel. komórkowy 885 853 066
Nowotwory ginekologiczne – tel. komórkowy 885 859 710
Nowotwory kości i mięsaki tkanek miękkich – tel. komórkowy 885 852 277

Leave feedback about this