13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Prawo

Jak zastrzec numer PESEL i przed czym to chroni?

Numer PESEL jest jednym z najważniejszych danych identyfikacyjnych każdego obywatela Polski. Chronienie tej informacji jest kluczowe dla zapobiegania kradzieży tożsamości i innych nadużyć. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc zabezpieczyć nasze dane przed nieautoryzowanym użyciem.

Od 1 czerwca 2024 r. sprawdzamy, czy masz zastrzeżony numeru PESEL przed:

 • zawarciem umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • zawarciem umowy kredytu, pożyczki, karty kredytowej, limitu w koncie,
 • zmianą umowy kredytu i pożyczki w wyniku, której następuje zwiększenie zadłużenia,
 • wypłatą gotówkową w kasie placówki banku na kwotę większą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącą od 1 stycznia 2024 r. 12 726 zł). Ograniczenie dotyczy sumy wypłat w jednym dniu z wszystkich posiadanych kont.

Przykład: Chcesz zawrzeć umowę kredytu hipotecznego. Sprawdzimy status Twojego numeru PESEL przed podpisaniem umowy kredytu. Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, poinformujemy Cię, że umowa nie może być zawarta.

Kto może zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL jest dostępne dla każdego obywatela Polski. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedstawicieli prawnych małoletnich czy osób ubezwłasnowolnionych. Zastrzeżenie może być szczególnie ważne dla osób, które podejrzewają, że ich dane mogły zostać skradzione lub nieuprawnione użyte.

Porównaj oferty bankowe wielu kont osobistych w jednym miejscu

Jak zastrzec numer PESEL?

Procedura zastrzeżenia numeru PESEL obejmuje kilka kroków:

 1. Złożenie wniosku: Należy złożyć wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL do odpowiednich instytucji, takich jak banki, biura informacji kredytowej (BIK) lub bezpośrednio do Urzędu Gminy.
 2. Weryfikacja tożsamości: Instytucja przyjmująca wniosek będzie wymagała potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Może to wymagać przedstawienia dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty lub paszport.
 3. Przyjęcie zastrzeżenia: Po pozytywnej weryfikacji tożsamości numer PESEL zostanie zastrzeżony i wpisany do odpowiednich rejestrów, co oznacza, że każda próba użycia tego numeru będzie dokładnie sprawdzana.

Przed czym chroni zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed:

 • Kradzieżą tożsamości: Zapobiega nieautoryzowanemu użyciu numeru PESEL do zaciągania kredytów, zakładania kont bankowych lub innych działań finansowych.
 • Nadużyciami finansowymi: Zastrzeżony PESEL utrudnia przestępcom wykorzystanie naszych danych w celach oszustw finansowych.
 • Zaciąganiem zobowiązań na nasze dane: Banki i instytucje finansowe mają obowiązek dodatkowej weryfikacji przy zastrzeżonym numerze PESEL, co znacząco zmniejsza ryzyko nieautoryzowanych działań.

Czy można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Tak, zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do instytucji, która zastrzegła numer. Wniosek o cofnięcie zastrzeżenia musi również zawierać uzasadnienie oraz potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości zastrzeżenie zostanie cofnięte. Od 1 czerwca 2024 r. sprawdzamy, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Obowiązkowa weryfikacja dotyczy wybranych produktów i usług bankowych.

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed jego wykorzystaniem bez Twojej wiedzy, np. po to, by wziąć kredyt na Ciebie. To większe zabezpieczenie Twoich danych, a docelowo – finansów.

Jak możesz zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie?

Zrobisz to szybko i wygodnie online w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel.gov.pl. Możesz to także załatwić w urzędzie gminy.

Których produktów i usług dotyczy sprawdzanie zastrzeżenia numeru PESEL?

Sprawdzamy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. zanim:

 • otworzymy Ci konto
 • pożyczymy Ci pieniądze
 • udostępnimy Ci bankowość elektroniczną
 • wypłacimy Ci w naszej placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Nie załatwisz tych spraw, jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony. Zastrzeżenie możesz w każdej chwili cofnąć.

Dla pozostałych produktów i usług nic się nie zmienia.

Kogo to dotyczy?

Osób pełnoletnich, które mają numer PESEL

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

W serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl

Skutki kradzieży tożsamości

Kradzież tożsamości może mieć poważne konsekwencje dla ofiary, w tym:

 1. Problemy finansowe:
  • Nieautoryzowane kredyty i pożyczki.
  • Zaciąganie zobowiązań na dane ofiary.
  • Spadek zdolności kredytowej.
 2. Problemy prawne – użycie tożsamości do działań przestępczych, konsekwencje prawne za działania popełnione przez złodzieja.
 3. Problemy zdrowotne – użycie tożsamości do wyłudzenia świadczeń zdrowotnych.
 4. Problemy osobiste jak stres i niepokój, trudności w odbudowie reputacji.

Zabezpieczenie swoich danych osobowych i szybka reakcja w przypadku podejrzenia kradzieży tożsamości są kluczowe w minimalizowaniu tych skutków.

Zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczny sposób na ochronę swoich danych osobowych przed nieautoryzowanym użyciem. Proces ten jest dostępny dla wszystkich obywateli Polski i może być szczególnie ważny w sytuacji podejrzenia kradzieży tożsamości. Zastrzeżenie PESEL-u nie jest trwałe i można je cofnąć, składając odpowiedni wniosek.

Co to jest ransomware? Jak się chronić? – czytaj artykuł

Ochrona przed phishingiem

Phishing to technika oszustwa, która polega na podszywaniu się pod zaufane instytucje w celu wyłudzenia danych osobowych i finansowych. ESET Internet Security oferuje zaawansowaną ochronę przed phishingiem, skanując strony internetowe i wiadomości e-mail pod kątem podejrzanych linków i treści, które mogą próbować wyłudzić Twoje dane.

Jaki jest najlepszy darmowy antywirus w 2024 roku?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto może zastrzec numer PESEL?
– Każdy, kto ma numer PESEL oraz jest pełnoletni.

Gdzie mogę sprawdzić, czy mój numer PESEL jest zastrzeżony?
–  Status numeru PESEL sprawdzisz w aplikacji lub portalu mObywatel.
Możesz też uzyskać tę informację w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.

Czy mogę zweryfikować, kto sprawdzał zastrzeżenie mojego numeru PESEL?
– Tak, informacje kto i kiedy sprawdzał, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony znajdziesz w aplikacji lub portalu mObywatel.

Jakie instytucje zgodnie z Ustawą mają obowiązek sprawdzić zastrzeżenie numeru PESEL?
– Banki krajowe i zagraniczne,
– notariusze,
– dostawcy usług telekomunikacyjnych,
– instytucje kredytowe i pożyczkowe.

Czy mogę zastrzec PESEL ponownie od razu po cofnięciu zastrzeżenia?
– Nie można dokonać zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL przez 30 minut od chwili, w której dokonano cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Oznacza to, że po każdym cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL nie możesz skorzystać z usługi ponownego zastrzeżenia przez 30 minut.

Czy bank będzie sprawdzał numer PESEL przy wypłacie środków kartą z bankomatu?
– Nie. Sprawdzimy PESEL tylko w przypadku wypłaty gotówkowej w kasie placówki banku na kwotę większą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącą od 1 stycznia 2024 r. 12 726 zł). Ograniczenie dotyczy sumy wypłat w jednym dniu z wszystkich posiadanych kont.

Czy bank będzie sprawdzał numer PESEL pełnomocnika?
– Nie, w przypadku czynności realizowanych przez pełnomocnika zweryfikujemy numer PESEL właściciela/współwłaściciela rachunku lub kredytobiorcy/kredytobiorców. Na przykład przy wypłacie gotówkowej realizowanej w placówce banku przez pełnomocnika z konta wspólnego (przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia), sprawdzimy numer PESEL wszystkich współposiadaczy rachunku.

Czy bank sprawdzi zastrzeżenie PESEL przed zawarciem umowy konta lub kredytu firmowego?
–  Nie. Sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL nie dotyczy produktów firmowych.

Co w przypadku, gdy zechcę wypłacić w placówce banku kwotę powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, a mam zastrzeżony numer PESEL?
– Zgodnie z Ustawą, zablokujemy Ci wypłaty gotówkowe w kasie na 12 godzin. Pamiętaj, aby cofnąć zastrzeżenie przed realizacją wypłaty gotówkowej w placówce. Blokada na 12 godzin nie obejmuje wypłat kartą z bankomatu.

Remed – sprzątanie po zmarłym, ozonowanie Kraków, Rzeszów – www.firma-remed.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this