28 lutego 2024
SEO pozycjonowanie
Kursy

Wstępne szkolenia BHP w Krakowie

szkolenia bhp Kraków

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników w Krakowie

Szkolenie wstępne  jest przeznaczone  dla  wszystkich  pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Najczęstsze przyczyny wypadków na budowie

 • Miejsce i termin – do uzgodnienia
 • Czas trwania – instruktaż ogólny – minimum 3 godziny lekcyjne
 • instruktaż stanowiskowy – 8 godzin lekcyjnych
 • Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje,

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej “instruktażem ogólnym”;
 • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej “instruktażem stanowiskowym”.

Wstępne szkolenia BHP

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
 • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
 • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie  metod prowadzenia instruktażu.

Sklep BHP z gaśnicami, apteczkami, znakami, instrukcjami BHP

Prowadzimy również inne szkolenia okresowe BHP:

 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inzynieryjno-technicznych
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców służby BHP
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby BHP
 • Szkolenie BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracy z azbestem
 • Szkolenia BHP, korespondencyjne, E-learning

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Prowadzimy kursy i szkolenia BHP i P.POŻ na terenie Zabrza, Katowic, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Bytomia, Chorzowa, Gliwic oraz innych miast woj. śląskiego.

Szkolenie BHP, Prawo Pracy, kurs pedagogiczny

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

 • Szkolenia BHP stacjonarne i w formie E–learning (samokształcenie kierowane)
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenia w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów
 • Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
 • Kursy pedagogiczne
 • Kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Doradztwo i konsultacje
 • Postępowanie powypadkowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja BHP i P.poż
 • Pełnienie zadań służby BHP w zakładach pracy
 • Szkolenia z Prawa Pracy – zmiany prawne 2017 r.
 • Szkolenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Kursy i warsztaty psychologiczne

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego “SOKRATES”
ul. Roosevelta 39
41-800 Zabrze

BIURO: (32) 273-02-01, (32) 740 92 01
Czynne: 7:30 – 18:30

Kontakt z specjalistami bhp i inspektorami ochrony przeciwpożarowej

tel. kom. 795 000 396, 795 000 896