24 czerwca 2024
SEO pozycjonowanie
Zdrowie

Bezpłatna rehabilitacja w domu

rehabilitacja

Rehabilitacja ambulatoryjna

Świadczenia gwarantowane są realizowane m.in. w warunkach ambulatoryjnych, które obejmują:

 • lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 • fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez:
  wizytę fizjoterapeutyczną,
  zabieg fizjoterapeutyczny.

Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach ambulatoryjnych, a także domowych, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności:

 • zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;
 • ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
 • badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
 • końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
 • udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Świadczenia gwarantowane są realizowane także w warunkach domowych, które obejmują:

 • poradę lekarską rehabilitacyjną,
 • fizjoterapię domową realizowaną przez:
  wizytę fizjoterapeutyczną,
  zabieg fizjoterapeutyczny.

Świadczenia gwarantowane w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji leczniczej. Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych może być udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi piątemu stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej skalą opartą na skali Rankina (warunku otrzymania piątego stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do sześciu miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do sześciu miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bezpłatna rehabilitacja – ograniczenia czasowe

Ograniczony czas na podjęcie rehabilitacji w domu mają:

 • pacjenci z tzw. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, czyli stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia mózgu;
 • pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia;
 • pacjenci z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia operacji;
 • pacjenci z urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu.

Bezterminowa rehabilitacja – komu przysługuje?

Bezterminowo z rehabilitacji w domu mogą korzystać:

 • pacjenci z chorobami przewlekle postępującymi, zwłaszcza: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • pacjenci z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi piątemu stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (ocenia to lekarz prowadzący rodzica, np. neurolog)
 • pacjenci w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Uwaga! Jeśli rodzic korzysta z opieki hospicjum domowego, nie może równocześnie ubiegać się o bezpłatną rehabilitację domową.

Bezpłatna rehabilitacja – jak uzyskać skierowanie?

 • Wystarczy wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tj. lekarza rodzinnego lub internisty. Jeśli senior nie wychodzi z domu (np. gdy jest po urazie lub operacji, jest pacjentem leżącym), lekarz może wystawić skierowanie na rehabilitację także podczas wizyty domowej.
 • Skierowanie na rehabilitację może wystawić także lekarz specjalista, np. chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji – ale tylko mający podpisany kontrakt z NFZ (czyli nie może to być lekarz prywatny). Może to być lekarz prowadzący seniora lub np. lekarz sporządzający rodzicowi wypis ze szpitala (warto wtedy poprosić o takie skierowanie).
 • Na skierowaniu koniecznie musi znaleźć się informacja, że rehabilitacja ma być prowadzona w domu pacjenta i wskazanie do jej prowadzenia (np. choroba Parkinsona, stan po urazie kończyny dolnej, przebyty zabieg endoprotezoplastkyki).

UWAGI:

Ile kosztuje rehabilitacja w domu pacjenta?
Obecnie NFZ za godzinę rehabilitacji domowej płaci ok. 100 zł, zależnie od regionu. Każde świadczenie ma przyporządkowaną liczbę punktów rozliczeniowych, które zależnie od województwa mają wartość od 0,75 do 1,15 zł.

Co się należy osobie niepełnosprawnej z PFRON 2022?
Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Ile razy w roku można skorzystać z rehabilitacji na NFZ?
NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

Co się należy osobie niepełnosprawnej z PFRON?
Zakres wsparcia, jakie oferuje PFRON, jest szeroki i zróżnicowany. Osoby niepełnosprawne w latach 2020/2021 mogą uzyskać dofinansowanie do windy schodowej, do laptopa, prawa jazdy, protez, edukacji, rehabilitacji i wielu innych towarów oraz usług.

Co daje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zwolnić z abonamentu za radio i telewizję oraz zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this