28 lutego 2024
SEO pozycjonowanie
Zdrowie

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców Wrocławia

rehabilitacja

Od 1 stycznia 2022 roku został otwarty elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Żeby móc to zrobić trzeba posiadać PROFIL ZAUFANY bądź PODPIS KWALIFIKOWANY.

Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć wypełnione załączniki.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załączniki obligatoryjne:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w warunkach domowych,
  3. kosztorys lub rachunek pro-forma.

Załączniki dodatkowe (o ile dotyczą danej sprawy):

  1. podpisane pełnomocnictwo imienne (druk w załączniku),
  2. dokument potwierdzający opiekę prawną,
  3. pełnomocnictwo notarialne.

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW  –  POBIERZ

UWAGA!

Jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada PROFILU ZAUFANEGO bądź PODPISU ELEKTRONICZNEGO może skorzystać z pomocy osoby, która taki dostęp posiada. W tym celu jednak musi podpisać PEŁNOMOCNICTWO upoważniające tę osobę do złożenia wniosku w jej imieniu (wzór PEŁNOMOCNICTWA do pobrania we wzorach załączników).

Pomoc i informacje dotyczące aplikowania o środki PFRON poprzez SOW można uzyskać pod bezpłatnym numerem 800-889-777.
Infolinia ta czynna jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi SOW na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli: przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

  •     50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  •     65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wnioski dotyczą wyłącznie mieszkańców Wrocławia.
Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.
W przypadku braku środków finansowych z PFRON wnioski będą rozpatrzone negatywnie. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ponownie złożyć komplet dokumentów.

źródło: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych/dofinansowanie-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny

Wnioski składać należy poprzez platformę – System Obsługi Wsparcia SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Leave feedback about this