24 czerwca 2024
SEO pozycjonowanie
Technologia

Opłacalność kolektorów słonecznych

Koszty ogrzewania

Koszty ogrzewania domu wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowią przeciętnie od 70 do 80% rocznych kosztów eksploatacji domu. Tak więc od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większość stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Koszty ogrzewania domu zależą od wielu czynników, w pierwszym rzędzie od jego standardu izolacyjności cieplnej, a następnie od rodzaju paliwa i sprawności systemu grzewczego. W zależności od wyboru paliwa czy nośnika energii, można porównać z dużym przybliżeniem koszty wytworzenia 1 kWh ciepła i tym samym ogrzewania budynku.

Opłacalność kolektorów słonecznych

Inwestycja kwoty 5.340 PLN w czerwcu 2008 roku w akcje, fundusze inwestycyjne, czy też w lokaty bankowe przyniosła co prawda w większości przypadków zysk finansowy po 3-ech latach, ale korzyść z zastosowania kolektorów słonecznych była przeciętnie wyższa 2,5 do 8-krotnie.

Większość inwestycji finansowych, jak np. zakup akcji czy jednostek udziału w funduszach inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem. W ostatnich latach zawirowania na rynkach finansowych przyniosły wielu inwestorom bądź straty, bądź też długie okresy czekania na odrobienie strat. Zainwestowane przed 3-ema latami (06.2008) środki, uśredniając notowania akcji i udziałów w funduszach inwestycyjnych, dopiero teraz po 3-ech latach pozwoliły odrobić straty. Z kolei bezpieczne inwestowanie, np. w lokaty bankowe dostarczają niewielkie, nieraz minimalne zyski. Na tym tle, okazuje się, że inwestycja w kolektory słoneczne stanowi doskonałe przedsięwzięcie.

Kalkulacja kosztów eksploatacji

Dla typowego budynku jednorodzinnego, zamieszkałego przez 4 osoby, można oszacować zużycie ciepłej wody użytkowej na 80 litrów dziennie, czyli w sumie 320 litrów podgrzewanej do 10 do 45 oC. Przez 340 dni w roku (uwzględniając nieobecności uropowe) i przy dodaniu 15% na straty ciepła przez cyrkulację CWU, daje to niemal 5.100 kWh potrzeb ciepła rocznie.

Należy wziąć pod uwagę, że sprawność kotła grzewczego w trybie podgrzewanie CWU może być znacznie niższa w okresie letnim niż w sezonie grzewczym, co korzystanie wpływa na oszczędności, jeżeli nie jest konieczne załączanie kotła nie pracującego na ogrzewanie domu. Dotyczy to w szczególności kotłów stojących i to kotłów na paliwa stałe, gdzie każdy start dla podgrzewania CWU to znaczne straty rozruchowe (podgrzanie wody kotłowej) i postojowe (stygnięcie kotła). Sprawność bliską 100% można uznać, że posiadają bojlery elektryczne, mające grzałkę zanurzoną bezpośrednio w wodzie użytkowej CWU.

Roczna oszczędność 60% ciepła dla podgrzewania wody użytkowej to standardowy wynik dla małych instalacji słonecznych w domach jednorodzinnych. Przekłada się to na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, oleju opałowego, energii elektrycznej, itd.. W zależności od sposobu podgrzewania, oszczędności wynieść mogły rocznie od 817 do 1.487 PLN. Dla obliczenia zysków z tytułu oszczędności zakupu paliw i energii elektrycznej, przyjęto założenie, że średni stały ich wzrost wynosi 6% rocznie.

Podsumowanie

Inwestycja w kolektory słoneczne to opłacalne przedsięwzięcie. Ponieważ koszty paliw i nośników energii systematycznie rosną, to zyski z ich zastosowania będą każdego roku coraz wyższe. W porównaniu do tradycyjnych inwestycji finansowych, ta nie jest okupiona żadnym ryzykiem. Nie wymaga śledzenia trendów gospodarczych, aby w odpowiedniej chwili nabywać i zbywać akcje lub jednostki udziału w funduszach inwestycyjnych. Niższe koszty zakupu paliw to mniejsze obciążenie budżetu domowego, czyli zysk jaki można przeznaczyć na własne cele.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland